Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Organy przedszkola

Organy przedszkola

Organami przedszkola są:

  • Dyrektor Przedszkola,
  • Rada Pedagogiczna,
  • Rada Rodziców

Organy szkoły i ich kompetencje określa Statut Przedszkola 

Każdy z wymienionych  powyżej organów działa zgodnie z ustawą Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz.1148 ze zm.)

Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Karolina Kuprewicz
Podmiot udostępniający: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Odwiedziny:

 205 ,  1 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz