Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Personel przedszkola

Personel przedszkola

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym są zatrudnieni:

nauczyciele z przygotowaniem pedagogicznym i kwalifikacjami do pracy w przedszkolu:

  1. Nauczyciele wychowania przedszkolnego,
  2. Nauczyciel logopeda,
  3. Nauczyciel katecheta,
  4. Nauczyciel psycholog,

pracownicy administracji:

  1. Referent,

pracownicy obsługi:

  1. Pomoc nauczyciela.

Zadania i obowiązki nauczycieli regulują zapisy w Statucie Przedszkola.

Zakres obowiązków pracowników administracji i obsługi zawarty jest w Regulaminie organizacyjnym.

Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Karolina Kuprewicz
Podmiot udostępniający: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Odwiedziny:

 183 ,  1 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz