Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania

Zasady funkcjonowania:

 1. Przedszkole realizuje bezpłatne nauczanie, wychowanie i kształcenie w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
 2. Działalność przedszkola finansowana jest przez organ prowadzący: Miasto Łomianki.
 3. Przedszkole przeprowadza rekrutację dzieci w oparciu o zasadę powszechnej dostępności.
 4. Zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach.
 5. Funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerwy wakacyjnej ustalonej przez organ prowadzący.
 6. Przedszkole czynne jest 5 dni w tygodniu (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 6:30 do 17:30.
 7. Do przedszkola uczęszczają dzieci w wieku od 3 do 6 lat.
 8. Podstawową jednostką organizacyjną przedszkola jest oddział obejmujący dzieci w zbliżonym wieku (dopuszczalne jest łączenie dzieci 3 – 4 letnich, 4 – 5 letnich, 5 – 6 letnich).
 9. Organizację pracy przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez dyrektora przedszkola na wniosek rady pedagogicznej. Uwzględnia on wymagania zawarte w podstawie programowej wychowania przedszkolnego z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia, i higieny pracy, potrzeb dzieci oraz oczekiwań rodziców.
 10. Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie: śniadanie, obiad, podwieczorek.
 11. Na opłaty z tytułu uczęszczania dziecka do przedszkola składają się: opłata za pobyt w przedszkolu ponad czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę oraz opłata za żywienie.
 12. Rodzice wnoszą opłaty za wyżywienie z góry za każdy miesiąc w wysokości ustalonej stawki dziennej pomnożonej przez ilość dni roboczych w miesiącu.

Szczegółową organizacje pracy przedszkola reguluje Statut Przedszkola (pobierz statut)

Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Karolina Kuprewicz
Podmiot udostępniający: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Odwiedziny:

 227 ,  1 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz