Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

W Przedszkolu Samorządowym nr 2 w Dziekanowie Leśnym prowadzone są między innymi następujące rejestry, ewidencje, archiwum:

 1. Ewidencja akt osobowych pracowników;
 2. Księga ewidencji dzieci;
 3. Księga uczniów;
 4. Rejestr zaświadczeń i aktów nadania stopnia awansu zawodowego nauczycieli kontraktowych;
 5. Rejestr zarządzeń wewnętrznych dyrektora;
 6. Rejestr uchwał Rady Pedagogicznej;
 7. Księga protokołów Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców;
 8. Księga inwentarzowa;
 9. Księga zastępstw;
 10. Rejestr druków ścisłego zarachowania;
 11. Ewidencja czasu pracy;
 12. Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego.
Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Karolina Kuprewicz
Podmiot udostępniający: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Odwiedziny:

 259 ,  2 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz