Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw

Sposoby przyjmowania i załatwiania spraw, skarg i wniosków

Interesantów w sprawach skarg i wniosków przyjmują:

  • Osobiście

    Dyrektor Przedszkola Samorządowego Nr 2 w Dziekanowie Leśnym (lub zastępująca go osoba):
    – w każdy poniedziałek w godzinach od 10:00 do 12:00;
    – codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach pracy przedszkola, po wcześniejszym umówieniu się.

  • Telefonicznie

    Telefonicznie pod numerem telefonu (22) 427 65 56

Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, z 2019 r. poz. 60) Dział VIII „Skargi i wnioski”.
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46).

Szczegółowy zakres kompetencji poszczególnych organów zawiera Statut Przedszkola.
Rada Pedagogiczna i Rada Rodziców, pracuje według uchwalonych, zgodnych z przepisami prawa, regulaminów.

Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Karolina Kuprewicz
Podmiot udostępniający: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Odwiedziny:

 168 ,  1 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz