Zmień rozmiar tekstu: A+ | A- | Reset

Biuletyn Informacji Publicznej

Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym

Status prawny

Wprowadził: admin
Data wprowadzenia: 01 | 03 | 2018
Modyfikacja: 24 | 03 | 2021
Wydrukuj

Status prawny

1. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

Przedszkole działa na podstawie:

  1.  Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
  2.  Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, ze zm.);
  3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20019 r. poz. 869, ze zm.);
  4. Statutu Przedszkola

2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto i Gmina Łomianki

Urząd Miejski w Łomiankach

ul. Warszawska 115

05-092 Łomianki

3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie

http://www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html

Skip to content