Formatowanie tekstu: Tryb kontrastu:
Strona główna    Status prawny

Status prawny

Status prawny:

 1. Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym jest placówką oświatowo-wychowawczą o charakterze publicznym.

  Przedszkole działa na podstawie:

  – Ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2020 r. poz. 910 ze zm.);
  – Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2019 r. poz. 2215, ze zm.);
  – Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 20019 r. poz. 869, ze zm.);
  – Statutu Przedszkola.

 2. Organem prowadzącym Przedszkole jest Miasto i Gmina Łomianki.

  Urząd Miejski w Łomiankach
  ul. Warszawska 115
  05-092 Łomianki

 3. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Kuratorium Oświaty w Warszawie.

  https://www.kuratorium.waw.pl/pl/index.html

Statut Przedszkola

Metryczka
Opublikowano: przez Karolina Kuprewicz
Zmodyfikowano: przez Admin ICDS
Podmiot udostępniający: Przedszkole Samorządowe nr 2 w Dziekanowie Leśnym
Odwiedziny:

 351 ,  2 

Rejestr zmian
Data modyfikacji Dane osoby zmieniającej
Admin ICDS
Admin ICDS
Admin ICDS
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz
Karolina Kuprewicz